Ga naar de inhoud

IT-audit


Vraag je je af of de IT-inrichting nog op orde is?
Heb je het idee dat het beter kan maar weet je niet hoe?
Krijg je klachten van collega’s over de slechte IT-omgeving?

De beste manier om de pijnpunten bloot te leggen is dan om een IT-audit uit te laten voeren. Hieruit volgt een leesbaar en begrijpelijk rapport. Het bevat concrete adviezen, aanbevelingen en een tijds- en kostenindicatie. Op basis hiervan is de IT-omgeving in korte tijd weer op de rit te krijgen en wordt weer voldoen aan de hedendaagse normen. Indien gewenst kan ook een AVG-check worden meegenomen.


Hoe gaan we te werk:

  • We voeren een kort gesprek om een globaal beeld te krijgen van de huidige omgeving, de knelpunten en de wensen. Hieruit volgt beknopte offerte en een auditplan.
  • In het auditplan wordt de werkwijze uiteengezet. Doorgaans bestaat deze uit een bezoek op locatie, gesprekken met directie en enkele medewerkers, een analyse van de werkomgeving, de serveromgeving en de cloudomgeving.
  • Op basis van de ingewonnen informatie wordt een adviesrapport opgesteld. Hierin wordt een globaal beeld gegeven van de huidige omgeving en worden de pijnpunten benoemd. Vervolgens wordt een advies gegeven hoe deze zijn aan te pakken en in met welke prioriteit. Verder wordt er een globaal en overzichtelijk stappenplan opgesteld met een kostenindicatie van de verschillende werkzaamheden.

Interesse in een IT Audit? Neem contact op!